Dịch vụ khách hàng: lắng nghe phản hồi như thế nào?

Một khía cạnh lớn của dịch vụ khách hàng là thực sự dừng lại và lắng nghe những gì khách hàng nói với bạn. Không phải lúc nào bạn cũng phải phàn nàn khi thực sự chú ý đến nó. Hầu hết thời gian, khách hàng của bạn đang nói với bạn bằng những phản

Dịch vụ khách hàng trong kinh doanh

Dịch vụ khách hàng không chỉ dùng để trả lời các câu hỏi và chuyển các khiếu nại đến các bộ phận khác. Trong thời đại hiện nay, dịch vụ khách hàng là một lĩnh vực kinh doanh riêng. Chỉ phản ứng lại những gì khách hàng phải nói hoặc làm là không đủ. Người

Tại sao cần quan tâm đến dịch vụ khách hàng tại quán cà phê?

Có nhiều điều bạn cần chú ý khi bắt đầu kinh doanh quán cà phê, từ địa điểm, nguồn vốn, cách trang trí, dịch vụ khách hàng… Tại sao dịch vụ khách hàng lại quan trọng khi mở quán cà phê? Bất kể bạn điều hành loại hình kinh doanh nào bạn đều phải chú