Tại sao cần quan tâm đến dịch vụ khách hàng tại quán cà phê?

Có nhiều điều bạn cần chú ý khi bắt đầu kinh doanh quán cà phê, từ địa điểm, nguồn vốn, cách trang trí, dịch vụ khách hàng… Tại sao dịch vụ khách hàng lại quan trọng khi mở quán cà phê? Bất kể bạn điều hành loại hình kinh doanh nào bạn đều phải chú

Những vấn đề môi trường cần quan tâm hàng đầu (phần 2)

Mất đa dạng sinh học Ngày nay, sự tuyệt chủng của một số loài hoặc mất đa dạng sinh học là một vấn đề gây tranh cãi nhiều giữa các nhà môi trường ở cấp quốc tế. Nhiều loài đang biến mất nhanh chóng. Sự mất đa dạng sinh học này chủ yếu là do

Những vấn đề môi trường cần quan tâm hàng đầu (phần 1)

Ngoài vấn đề về sự suy giảm tầng ôzôn, hiệu ứng nhà kính và sự ấm lên toàn cầu thì sau đây là những vấn đề môi trường thực sự cần quan tâm. Sa mạc hóa Không có vấn đề môi trường nào trên thế giới ảnh hưởng đến con người, đặc biệt là người