Những vấn đề môi trường cần quan tâm hàng đầu (phần 2)

Mất đa dạng sinh học Ngày nay, sự tuyệt chủng của một số loài hoặc mất đa dạng sinh học là một vấn đề gây tranh cãi nhiều giữa các nhà môi trường ở cấp quốc tế. Nhiều loài đang biến mất nhanh chóng. Sự mất đa dạng sinh học này chủ yếu là do

Những vấn đề môi trường cần quan tâm hàng đầu (phần 1)

Ngoài vấn đề về sự suy giảm tầng ôzôn, hiệu ứng nhà kính và sự ấm lên toàn cầu thì sau đây là những vấn đề môi trường thực sự cần quan tâm. Sa mạc hóa Không có vấn đề môi trường nào trên thế giới ảnh hưởng đến con người, đặc biệt là người

Suy giảm tầng ôzôn, hiệu ứng nhà kính, sự nóng lên toàn cầu và những tác động (phần 2)

Sự gia tăng sự suy giảm tầng ozone sẽ mời các tia cực tím gây chết người từ mặt trời sẽ làm tăng ung thư (đặc biệt là ung thư da), tổn thương mắt (tăng đục thủy tinh thể của mắt), làm tổn thương thực vật và động vật và sinh vật biển. Nó cũng