Tổng Cục phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập Tổng Cục phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố quyết định thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai trong lễ ra mắt được tổ chức vào ngày 16 tháng Tám vừa qua tại Hà Nội. Trong buổi lễ này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng đã trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho ông Trần Quang Hoài. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2017.

Tổng Cục phòng, chống thiên tai

Theo Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Cục Phòng chống Thiên tai là tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 18/8/2017.

Trong bối cảnh sức tàn phá và thiệt hại do thiên tai gây ra ngày càng nặng nề, Tổng Cục Phòng chống thiên tai được thành lập với nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Chính phủ để ban hành các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về phòng, chống thiên tai; Tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai gồm công tác phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai; Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế, phối hợp với các nước láng giềng để cùng quản lý và phòng chống thiên tai hiệu quả. Tổng Cục cũng thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính khác liên quan đến đê diều như: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đê điều; Quản lý cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai và đê điều.