Cách chứng minh tài chính cá nhân khi vào casino

Cách chứng minh tài chính cá nhân khi vào casino

Theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, người có quốc tịch từ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được phép vào chơi tại casino các trò chơi như casino trực tiếp, poker…. Một số điều kiện đi kèm khác gồm:

Cách chứng minh tài chính cá nhân khi vào casino

+ Có đủ năng lực về tài chính, thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên;

+ Phải mua vé tham gia chơi casino từ 01 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người;

+ Không thuộc đối tượng bị người thân trong gia đình có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi tại Điểm kinh doanh casino.

Vậy làm thế nào để chứng minh với casino rằng, tài chính cá nhân của mình hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện như trên?

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 102/2017, người chơi cần cung cấp một trong số các loại hồ sơ dưới đây:

+ Chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân như: Bản sao có chứng thực tờ khai thuế thu nhập cá nhân đã được cơ quan thuế quyết toán; bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế chứng minh người chơi có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên;

+ Chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên bao gồm: Bản sao có chứng thực xác nhận thu nhập hàng tháng, bảng lương hàng tháng hoặc quyết định trả lương của cơ quan nơi người chơi đang công tác xác nhận trong 03 tháng gần nhất kể từ ngày vào chơi casino…

+ Bản sao chứng thức hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản của người chơi còn hiệu lực theo quy định của pháp luật, trong đó thể hiện tổng số tiền cho thuê hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên;

+ Bản sao có chứng thực sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản gửi ngân hàng có thời hạn từ 01 năm trở lên và phát sinh lãi hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.