Đảm bảo vệ sinh môi trường Hà Nội trong dịp Tết nguyên đán

Với mục đích mang đến cho người dân Thủ đô một cái Tết đúng nghĩa, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phải tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị trúng thầu duy trì vệ sinh môi trường đảm bảo công tác thu gom rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng tại các khu dân cư, đường phố, ngõ xóm.

Theo đó, Sở yêu cầu thực hiện tổng vệ sinh làm sạch khu phố, thôn xóm, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải hàng ngày. Có kế hoạch rắc vôi bột, phun thuốc diệt ruồi, khử trùng tại các vị trí tập kết rác, các điểm chuyển tải rác sinh hoạt, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng ùn ứ từ ngày này qua ngày khác.

Tại các khu xử lý tập trung, Sở yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các khu xử lý tập trung xây dựng kế hoạch vận hành đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn việc tiếp nhận, xử lý rác thải. Đáng chú ý, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thi cần chú trọng hơn đến công tác vận hành các khu xử lý chất thải sinh hoạt, các nhà máy đốt….

Trước và trong tết, các đơn vận hành vẫn phải bố trí nhân lực các công trình xử lý chất thải, nước thải tại các Khu xử lý bố trí đầy đủ xe máy, thiết bị, vật tư, nhân lực trực 24/24 giờ để đảm bảo an ninh, an toàn…

Song song với đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác trồng cây trên cơ sở tổng hợp Kế hoạch trồng cây năm 2019 và tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.