Giảm ô nhiễm môi trường bằng cách sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng

Giảm ô nhiễm môi trường bằng cách sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng

Giảm ô nhiễm môi trường bằng cách sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng

Thống kê cho thấy, tổng lượng tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy nhiệt điện, hoá chất đang tồn và lưu trữ tại Việt Nam rơi vào khoảng 26 triệu tấn. Trung bình mỗi năm, các nhà máy này thải 12-12,5 triệu tấn nhưng lại mới chỉ có khoảng 40-50 nhà máy có đầy đủ điều kiện và cơ sở để xử lý tro, xỉ, thạch cao.

Để bảo vệ môi trường sống, cần phải tăng cường xử lý, sử dụng tro xỉ, tận dụng để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Theo Quyết định số 452/QĐ-TTg, ngày 12/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên toàn quốc sử dụng tro, xỉ, chất thải của các nhà máy nhiệt điện, hoá chất cũng như thạch cao của các nhà máy hoá chất khi đủ tiêu chuẩn để làm vật liệu xây dựng hoặc sử dụng chúng để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Để được sử dụng, các loại tro, xỉ thạch cao là chất thải thông thường, phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hoá chất, phân bón, sản xuất thép và các cơ sở công nghiệp khác có tính chất phù hợp hoặc đã được xử lý phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng như tuân thủ các quy định làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Về phía các tổ chức cá nhân là chủ sở hữu các cơ sở sở phát thải, xử lý tro, thạch cao…cần phân định rõ ràng trong việc quản lý, vận chuyển, sử dụng tro, xỉ, thạch cao…Mặc dù vậy, vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm hàng đầu hiện nay là những chính sách mà Chính phủ ban hành đã đủ sức khuyến khích việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao để làm vật liệu xây dựng chưa? Và để giải quyết triệt để đòi hỏi các bộ, ngành liên quan của xã hội và những đơn vị xả thải cần phải chung tay góp sức, phối hợp hành động chặt chẽ.