Google và Liên Hợp Quốc bắt tay giám sát thay đổi môi trường

Google và Liên Hợp Quốc bắt tay giám sát thay đổi môi trường

Theo tin từ Engadget, Google sẽ hợp tác cùng Liên Hợp Quốc thực hiện một dự án nhằm đo lường tác động của hoạt động con người đối với các hệ sinh thái toàn cầu.

Google và Liên Hợp Quốc bắt tay giám sát thay đổi môi trường

Cụ thể, dự án sẽ cung cấp dữ liệu thời gian thực cho các tổ chức và quốc gia muốn lập kế hoạch và các hành động với mục đích phản ứng với điều kiện môi trường đang biến đổi nhanh chóng như hiện nay. Mục đích mà hai bên muốn mang đến là cung cấp cho các quốc gia quyền truy cập miễn phí vào nguồn dữ liệu có giá trị, từ đó giúp họ theo đuổi sự nghiệp phát triển bền vững.

Để giải quyết được những thách thức lớn nhất về môi trường cần phải có dữ liệu chính xác. Do đó, Liên Hợp Quốc đã chọn Google làm đối tác để thực hiện dự án mang tính chất toàn cầu này.

Trong thời gian ngắn, Google sẽ tập trung vào các hệ sinh thái nước ngọt như núi, rừng, sông, hồ đồng thời sản xuất các bản đồ không gian địa lý và dữ liệu về các hệ sinh thái này nhờ vào công nghệ điện toán đám mây khổng lồ. Đây là tư liệu chuẩn xác để các quốc gia hay tổ chức dựa vào hình ảnh vệ tinh và số liệu thống kê được tạo ra về mức độ thay đổi trong các khía cạnh này.

Về mục tiêu dài hạn, hai bên cùng tập trung để đảm bảo dự án sẽ trở thành một nền tảng cho dữ liệu môi trường nguồn mở hoàn toàn miễn phí. Về lâu dài, đây sẽ là nguồn dữ liệu để đánh giá sự tiến bộ về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.