Hà Nội sẽ đầu tư thêm 70 trạm quan trắc không khí

Hà Nội sẽ đầu tư thêm 70 trạm quan trắc không khí

Ngày 19/10 vừa qua, Đại sứ quán Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp AFD đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức hội thảo “Theo dõi và Giám sát chất lượng không khí tại Hà Nội”. Tại đây, ông Nguyễn Trọng Đông – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, để kiểm soát chất lượng không khí, Hà Nội sẽ đầu tư thêm hơn 80 trạm quan trắc không khí, đất, nước.

Hà Nội sẽ đầu tư thêm 70 trạm quan trắc không khí

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Đông cho biết hiện nay Hà Nội đã có 10 trạm quan trắc (2 trạm cố định) thường xuyên truyền dữ liệu về cơ quan quản lý. Tuy nhiên, số liệu thu được tại 10 trạm này vẫn chưa đầy đủ để có thể đưa ra đánh giá tổng quan về môi trường không khí tại Hà Nội. Do đó, thành phố Hà Nội sẽ triển khai dự án “Đầu tư hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, với quy mô đầu tư gồm 70 trạm quan trắc không khí (10 trạm cố định và 60 trạm cảm biến), 4 trạm quan trắc nước mặt, 1 xe quan trắc khí di động, 6 trạm quan trắc nước dưới đất và quản lý; quản lý, vận hành Trung tâm quản lý và xử lý dữ liệu quan trắc môi trường. Với số liệu thu được từ các trạm quan trắc này, cơ quan quản lý sẽ chia sẻ công khai các thông tin quan trắc môi trường để toàn bộ người dân biết được chất lượng môi trường sống trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đồng thời, Thành phố Hà Nội cũng sẽ tiến hành giám sát, buộc các cơ sở có phát sinh chất thải quy mô lớn phải lắp đặt các trạm quan trắc tự động và thường xuyên truyền dẫn số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát.

Trong thời gian tới, nhằm cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội đang phối hợp với tổ chức AirParif – Cơ quan quản lý chất lượng không khí của Paris – Pháp cùng triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và giám sát chất lượng không khí tại Hà Nội do Chính phủ Pháp tài trợ.1