Hà Nội: Thúc đẩy các dự án đốt rác phát điện

Hà Nội: Thúc đẩy các dự án đốt rác phát điện

Đại diện thành phố Hà Nội vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp của Nhật Bản – Tập đoàn T&T và Hitachi Zosen để thành lập liên danh – tổ hợp nhà đầu tư để phát triển các dự án phát điện từ chất thải tại một số khu xử lý chất thải rắn ở Hà Nội.

Hà Nội: Thúc đẩy các dự án đốt rác phát điện

Theo dự án này, các bên sẽ thực hiện việc thiết kế, xây dựng, huy động tài chính và vận hành một số nhà máy xử lý chất thải với 2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 500 tấn/ ngày, tổng công suất là 1.000 tấn/ ngày/ nhà máy.

Các dự án phát điện từ chất thải được giới chuyên môn đánh giá cao về ý nghĩa và tính khả thi trong việc tái sử dụng rác thải như một nguồn tài nguyên năng lượng điện; một trong những bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường, tái chế chất thải cho mục đích phát triển bền vững.

Ở thời điểm hiện tại, trung bình có gần 10.000 tấn chất thải rắn được chôn lấp mỗi ngày trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây chính là một nguồn tài nguyên đang bị lãng phí mà thành phố chưa thể tận dụng được để sản xuất năng lượng. Việc xử lý hiệu quả chất thải rắn cho sản xuất điện năng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đóng góp vào việc sử dụng đất hiệu quả và phát triển kinh tế “xanh” và bền vững.

Hồi cuối năm ngoái, Hà Nội cũng đã hợp tác để thực hiện dự án “Thu hồi khí GAS bãi chôn lấp phát điện Nam Sơn, Sóc Sơn”. Trong dự án này, năng lượng từ quá trình đốt rác sẽ được thu hồi để sản xuất điện, nhờ đó, góp phần phát triển năng lượng thay thế và giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ nguồn nhiên liệu hóa thạch và giảm ô nhiễm môi trường.