Hà Nội triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí

Mọi người dân, các cơ quan cần biết các biện pháp để phòng, tránh, đồng thời đề ra các giải pháp , biện pháp làm giảm thiểu tối đa các tác nhân ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không khí; chủ động kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thay thế việc sử dụng than tổ ong làm các nhiên liệu phục vụ kinh doanh, sinh hoạt; việc đốt rơm, rạ và có các biện pháp kiên quyết ,tích cực để xử lý, thực hiện; định kỳ (tháng, quý, năm) lập bản tổng hợp, báo cáo kết quả tới UBND thành phố về chất lượng không khí của thành phố.

Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về các biện pháp bảo vệ môi trường ,Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tập trung duy trì giữ gìn vệ sinh môi trường: Tăng cường số lượt phun nước rửa đường vào các ngày nắng nóng, thời tiết hanh khô, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu vệ sinh môi trường trong việc thu gom, xử lí ,vận chuyển rác thải sinh hoạt đúng yêu cầu, tập trung tại các bãi chôn lấp rác thải và các bãi chứa phế thải xây dựng.

Sở Giao thông vận tải trực tiếp phân luồng, cấp giấy phép chứng nhận lưu hành vận chuyển, xử lí phế thải xây dựng đảm bảo tuân thủ về quy định thời gian, lộ trình và các yêu cầu tuân thủ kiểm định về các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo tuân thủ an toàn giao thông theo đúng thời gian quy định; xử lý mạnh tay các phương tiện chở chất thải rắn không đảm bảo an toàn che chắn gây rơi vãi ra môi trường, gây bụi bẩn trong quá trình chuyển giao vận chuyển; tuyệt đối không cho phép lưu hành các phương tiện giao thông không còn thời gian lưu hành, không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm về khí thải.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ khí sinh học (biogas), ứng dụng đệm lót sinh học, công nghệ ủ phân sinh học trong ngành chăn nuôi ở gia đình nhằm giải quyết dứt điểm khắc phục các tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi hộ gia đình và cơ sở chăn nuôi quy mô lớn nằm xen kẽ khu vực dân cư.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền trực tiếp vận động nhân dân và toàn thể các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường không khí; vận động người dân cam kết công tác phòng chống chữa cháy, không đốt rơm rạ, không đốt rác thải, phế phẩm từ nông nghiệp; không sử dụng bếp than tổ ong trong gia đình và đốt vàng mã quá nhiềugây ô nhiễm môi trường không khí.