Hải Dương: 24,5% rác thải nông thôn chưa được thu gom

Hải Dương: 24,5% rác thải nông thôn chưa được thu gom

Rác thải và ô nhiễm môi trường nông thông đang là vấn đề nóng, gây nhiều bức xúc trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI vừa kết thúc vào ngày 13/12 vừa qua, vấn đề này đã được đưa bàn bạc, thảo luận nhằm tìm giải pháp giải quyết.

Hải Dương: 24,5% rác thải nông thôn chưa được thu gom

Nhằm triển khai hiệu quả việc thu gom và xử lý rác thải nông thôn, Hải Dương đã xây dựng Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 – 2020”. Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến nay đã có 224 trong tổng số 227 xã đã có tổ thu gom rác thải, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn đạt 75,5%, vượt 15,5% so với chỉ tiêu đề và tăng 17,42% so với thời điểm đề án được phê duyệt năm 2016. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 24,5% rác thải chưa được thu gom.

Tỉnh Hải Dương đã và đang đầu tư thêm 3 lò đốt rác thải sinh hoạt với tổng công suất 8,5 tấn/ giờ tại các cụm huyện. UBND tỉnh cũng đang tiếp tục hỗ trợ 44 xã xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh với tổng kinh phí 22 tỷ đồng; nâng số lượng xã được hỗ trợ lên thành 156 xã, 3 phường và 5 thị trấn. Hiện tại, toàn bộ tỉnh có tổng cộng 179 bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, phương pháp xử lý rác thải tại Hải Dương còn rất thô sơ; các bãi chôn lấp rác thải nông thôn không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Việc xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp. Rác thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp như vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom hoặc mới chỉ được thu gom tạm vào các bể chứa, chưa được xử lý một cách triệt để, đúng phương pháp. Hiện nay trên toàn tỉnh còn 46 điểm chôn lấp rác tự phát, chủ yếu ở các huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc, Chí Linh, Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Miện và Bình Giang.