Hải Phòng: Họp kiểm điểm tiến độ Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn giai đoạn 1

Hải Phòng: Họp kiểm điểm tiến độ Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn giai đoạn 1

UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức cuộc họp nhằm kiểm điểm tiến độ thực hiện giai đoạn 1 của Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng.

Hải Phòng: Họp kiểm điểm tiến độ Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn giai đoạn 1

Trong cuộc họp, Ban Quản lý Dự án đã báo cáo tình hình thực hiện cụ thể đối với từng gói thầu, vốn ODA, vốn đối ứng.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đã nhận định rằng việc thi công không thể hoàn thành theo đúng cam kết quốc tế, và đề nghị hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản cần xem xét việc gia hạn hợp định. Đồng thời, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND Thành phố và Ban Quản lý Dự án chủ động làm việc với các bên liên quan về đánh giá cụ thể tình hình thực hiện dự án theo cam kết giữa chính phủ hai bên.

Theo đó, Ban quản lý dự án và các cơ quan chức năng liên quan đã đề xuất phương án giải quyết trong từng trường hợp cụ thể như sau: Nếu được gia hạn tiếp hiệp định thì phải nhanh chóng triển khai các thủ tục đề xuất để sớm trình Chính phủ để xem xét thực hiện việc gia hạn hiệp định. Văn phòng UBND Thành phố có nhiệm vụ phối hợp với Ban Quản lý dự án thực hiện rà soát lại khối lượng công việc cụ thể của từng gói thầu, xây dựng kế hoạch triển khai trong giai đoạn tới nếu được gia hạn hiệp định.

Đồng chí cũng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra các thủ tục bảo đảm đúng pháp luật và tuân thủ các quy định quy chế của thành phố. Các trường hợp gia hạn hợp đồng, Ban quản lý rà soát lại từng hạng mục, xây dựng danh mục phân bổ vốn theo hướng ưu tiên các hạng mục cần thiết triển khai trước bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn của thành phố và vốn vay theo cam kết quốc tế.