làng nghề ở Hà Nội

Hơn 35% nước thải tại các làng nghề ở Hà Nội không được xử lý

Tại Hội nghị Thông tin báo chí của Thành ủy Hà Nội diễn ra vào chiều ngày 19/9 vừa qua, đại diện sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội đã thông tin về tình trạng ô nhiễm nước thải của các khu vực làng nghề trên địa bàn thành phố.

làng nghề ở Hà Nội

Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội đang có tổng cộng 1.350 làng nghề và làng có nghề; thu hút gần 1 triệu lao động tham gia sản xuất với hơn 700.000 lao động thường xuyên. Tuy nhiên, theo kết quả quan trắc thu được, không khí ở một số làng nghề có nồng độ bụi vượt 1,4 – 6,7 lần giới hạn; nồng độ các kim loại nặng ở một số làng nghề cơ khí vượt giới hạn; nồng độ nhiều chất hữu cơ độc rất cao. Nước thải ở một số khu vực có COD, BOD, Nitrat, Amoni vượt giới hạn nhiều lần, Coliform vượt hơn 100 lần; nước ngầm ở các khu vực này bị tác động từ ô nhiễm nước thải với mức độ khá nghiêm trọng.

Hoạt động sản xuất tại các làng nghề này gây ô nhiễm môi trường trầm trọng nhưng tại các khu vực này lại gần như không có công trình xử lý chất thải phù hợp. Khoảng 35,6% hộ gia đình hoàn toàn không xử lý nước thải, 60% còn lại chỉ có hệ thống xử lý nước thải thô sơ.

Đứng trước thực trạng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi kế hoạch cụ thể tới các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã nơi có làng nghề nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND phê duyệt. Trong giai đoạn 2017-2010, Hà Nội sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường cùng với việc đánh giá, phân loại làng nghề cũng như nghiên cứu tính khả thi và xây dựng các mô hình xã hội hóa và mô hình quản trị cơ sở xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí) cho việc xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.