Môi trường Yên Bái sau 7 năm cải cách chính sách môi trường

Môi trường Yên Bái sau 7 năm cải cách chính sách môi trường

Yên Bái hiện đang là một trong các tỉnh thành thu hút phát triển kinh tế trong đó bao gồm các casino với các trò chơi được ưa chuộng như baccarat.
Môi trường Yên Bái sau 7 năm cải cách chính sách môi trường

Kể từ sau năm 2011 đến nay, tỉnh Yên Bái đã thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và mang đến những hiệu quả tích cực nhằm chấm dứt tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng…từ đó cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Năm 2017, tổng diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường đạt 174.123ha, chi trả trên 66,7 tỷ đồng tiền thu được của 25 nhà máy thuỷ điện và 4 công ty cung cấp nước sách trên địa bàn. Chính sách tri trả từ dịch vụ này huy động nguồn lực xã hội để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, từ đó cắt giảm đầu tư ngân sách của Nhà nước đối với vấn đề quản lý và bảo vệ rừng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã cùng chủ động rà soát, làm việc với các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng, đặc biệt là các cơ sở mới đi vào hoạt động hoặc chuyển đổi hình thức hoạt động, nhờ đó đơn vị đã tiếp nhận trên 47, tỷ đồng, tương ứng 42,5% kế hoạch.

Song song với đó, Quỹ cũng tiến hành ký kết mới 3 hợp đồng uỷ thác chi trả tiền dịch vụ môi trường với 3 đơn vị thuỷ điện, nâng tổng số hợp đồng uỷ thác lên 24 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường uỷ thác.

Từ đầu năm 2012 đến nay, bên cạnh công tác cải thiện môi trường, tỉnh đã bắt đầu triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường, tạo nguồn tài chính góp phần đầu tư trực tiếp vào việc bảo vệ và hát triển rừng, giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phát triển tài nguyên rừng, cải thiện môi trường sống của người dân.