Nam Định: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường

Nam Định: Phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường

Thực hiện phương châm phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường, các ngành chức năng của tỉnh Nam Định đã nỗ lực huy động, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các làng nghề, làng có nghề đầu tư thực hiện các dự án giảm thiểu ô nhiễm.

Nam Định: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường

Năm 2017, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh đã tập trung hoàn tất dự án giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề Bình Yên, xã Nam Thanh. Từ khi bắt đầu triển khai vào năm 2015, tỉnh đã lắp đặt hệ thống camera giám sát, xây dựng khu chứa chất thải nguy hại, trạm xử lý nước thải và bàn giao cho UBND xã quản lý. Hiện tại, Sở đã hoàn thành việc nạo vét 1,5km kênh mương bao quanh làng nghề ; yêu cầu các hộ sản xuất phải làm hố ga để thu nước thỉa xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường  và lắp đặt ống khói có chiều cao theo quy định của dự án.

Đồng thời, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ di dời toàn bộ các cơ sở sản xuất thuộc nhóm tái chế giấy, kim loại, nhựa, nhuộm và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra các cụm công nghiệp làng nghề, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp thực thi pháp luật môi trường ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật. Các cơ quan ban ngành, địa phương cũng được yêu cầu phối hợp thực hiện công tác giám sát chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở, doanh nghiệp nằm trong khu dân cư.

Nhằm nghiêm túc thực hiện định hướng phát triển của tỉnh, các huyện, thành phố không thành lập mới cơ sở sản xuất các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư, làng nghề như: tái chế đúc nhôm, tái chế nhựa, sản xuất tái chế giấy, cơ khí, nhuộm vải – sợi, mạ điện, thuộc da…