bảo vệ môi trường

Nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 16 tháng 10 năm 2017 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa  ban hành Công văn số 5079/UBND-ĐT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an thành phố Hà Nội; Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã về việc chấn chỉnh công tác thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

bảo vệ môi trường

Căn cứ trên Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố trong thời gian gần đây, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, các Sở, ngành cần rà soát kỹ các hồ sơ thanh tra, kiểm tra việc phát hiện, thu thập, đánh giá các chứng cứ vi phạm để đối chiếu và áp dụng đúng các quy định về xử phạt vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. Ngoài ra, cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về việc lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu ban hành quyết định, thẩm quyền quy định.

Công văn còn yêu cầu, đối với các trường hợp phải lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, người lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính phải làm việc trực tiếp với lãnh đạo đơn vị có vi phạm để làm rõ, thống nhất về nội dung vi phạm, mức độ vi phạm, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định; cơ quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải gửi đầy đủ hồ sơ, tài liệu, kèm dự thảo quyết định xử phạt theo quy định.