xuất khẩu gạo

Nâng chỉ tiêu xuất khẩu gạo năm 2017

Năm 2017 đánh dấu nhiều tín hiệu khả quan của xuất khẩu gạo, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã nâng mục tiêu xuất khẩu gạo lên 5,6 triệu tấn thay vì 5,2 triệu tấn như dự kiến trước đó.

xuất khẩu gạo

Từ tháng 5 đến nay, số hợp đồng xuất khẩu gạo đã tăng lên đáng kể, trong vòng 9 tháng qua, cả nước đã xuất khẩu khoảng 4,57 triệu tấn gạo, tăng 20,8% về lượng và hơn 18,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Đáng kể đến là tháng 8 vừa qua khi xuất khẩu gạo đã tăng đến 70% về lượng và 56,8% về trị giá FOB. Theo đó, lượng hợp đồng đăng ký xuất khẩu đã tăng kỷ lục, chiếm gần 842 nghìn tấn, tăng 207% so với tháng trước và tăng gần 115% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc xuất khẩu gạo tăng về cả số lượng lẫn giá trị như vậy lý do là bởi sự tăng trưởng xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Bangladesh cùng các hợp đồng tập trung và thương mại.

Với đà phát triển như trên, VFA dự đoán thời gian tới, mặt hàng gạo sẽ vẫn tiếp tục gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, Bộ Lương thực Bangladesh đã gửi thông báo mời thầu mua 50 nghìn tấn gạo đồ Non-Basmati, nếu Việt Nam trúng gói thầu này, chắc chắn thị trường gạo sẽ còn nhiều đột phá hơn nữa.

Philippines cũng đã mở hạn ngạch nhập khẩu gạo theo cơ chế MAV mới giai đoạn 2017 – 2018, cụ thể, lượng gạo sẽ nhập từ Việt Nam theo cơ chế tiếp cận thị trường tối thiểu này là 293.100 tấn.

Tính đến hết tháng 9, ngành lúa gạo Việt Nam đã đạt được gần 82% kế hoạch của năm.