Ninh Bình: Xử phạt Công ty Silrang Electronics do hành vi xả nước thải trái quy định

Ninh Bình: Xử phạt Công ty Silrang Electronics do hành vi xả nước thải trái quy định

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Silrang Electronics, có địa chỉ tại lô C1, KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; giấy chứng nhận đăng lý đầu tư số 383026583 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 24/07/2014, thay đổi lần 2 ngày 09/05/2017 do ông Piao Xiquan – Tổng giám đốc Công ty làm đại diện.

Ninh Bình: Xử phạt Công ty Silrang Electronics do hành vi xả nước thải trái quy định

Theo Quyết định số 134/QĐ – UBND của UBND tỉnh Ninh Bình, công ty này bị phạt 128 triệu đồng do vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường. Mức phạt này bao gồm 80 triệu đồng phạt do hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 10 lần trở lên, thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày theo quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP; Phạt tăng thêm 48 triệu đồng tương đương 60% khung hình phạt, theo quy định tại Khoản 7, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP. Cụ thể: Phạt tăng thêm 20% đối với thông số môi trường BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 2 lần. Phạt tăng thêm 40% đối với thông số môi trường Amoni (NH4+) vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến dưới 10 lần.

Quyết định cũng yêu cầu Công ty TNHH Silrang Electronics phải khắc phục, sửa chữa xong hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ lượng nước thải thoát ra ngoài môi trường phải được xử lý triệt để, đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B như nội dung cam kết tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ngày 26/11/2014, theo quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Quyết định nêu rõ: Công ty TNHH Silrang Electronics phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.