Quảng Ninh: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Quảng Ninh: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Theo văn bản Văn bản số 904 vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh ban hành, toàn tỉnh sẽ tăng cường công tác bảo vệ môi trường ; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và không để xảy ra hiện tượng vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Văn bản nêu rõ, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện trách nhiệm quản lý về bảo vệ môi trường và công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo quy định về quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND, các cơ quan chức năng liên quan phải chủ động theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính một cách kịp thời đối với các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường.

Yêu cầu kiên quyết xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm trong thu gom, vận chuyển, chôn lấp, xử lý rác thải sinh hoạt.

UBND các địa phương phải tăng cường giám sát các khu vực dân cư, tuyến đường nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng mất vệ sinh môi trường ở các hành lang, vỉa hè, nơi công cộng ; đồng thời bố trí các khu tập kết rác phù hợp tránh gây ô nhiễm ; duy trì đường đường dây nóng về tiếp nhận phản ánh, xử lý và phản hồi các thông tin liên quan đến các vụ việc gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động về bảo vệ môi trường đến các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình.