Tổng Cục môi trường: Những hoạt động trong năm 2017

Tổng Cục môi trường: Những hoạt động trong năm 2017

Trong năm 2017, Tổng Cục môi trường đã chỉ đạo tiếp tục duy trì 9 chương trình quan trắc môi trường tại các lưu vực sông, nước mặt (Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu; Nhuệ – Đáy; Mã; Hồng – Thái Bình, Đà; Cả La; sông Trà Khúc; Hệ thống sông Đồng Nai; nước mặt vùng Tây Nam Bộ; Vu Gia-Thu Bồn); 3 chương trình quan trắc môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm (Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm kinh tế trọng điểm Phía Bắc, kinh tế trọng điểm Miền Trung, kinh tế trọng điểm Phía Nam); 2 chương trình quan trắc tác động (Quan trắc tác động của hoạt động khai thác và vận chuyển bauxite tại khu vực Tây Nguyên; Quan trắc tác động của hoạt động thủy điện tại khu vực Tây Nguyên).

Tổng Cục môi trường: Những hoạt động trong năm 2017

Bên cạnh các chương trình quan trắc kể trên, Tổng Cục cũng đã phối hợp cùng với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tổng Cục cũng có kế hoạch tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân 4 tỉnh miền Trung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xây dựng dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 04 tỉnh miền Trung” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Năm 2017, Tổng Cục môi trường cũng đã tổ chức công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 với chủ đề “Môi trường đô thị”; đồng thời hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, đã cùng với các cơ quan liên quan duy trì, vận hành tốt hệ thống thông tin mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường làng nghề, sức khỏe môi trường, cơ sở dữ liệu của các lưu vực sông.

Ngoài ra, đã thực hiện chương trình giám sát lớp phủ rừng và nước mặt khu vực thủy điện Lai Châu bằng công nghệ viễn thám và GIS. Xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý qua truyền thông đa phương tiện.