Vũng Tàu: Hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Vũng Tàu: Hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại địa phương này hiện có 1.113 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đang đóng tại các khu dân cư, cần di dời vào các khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh, trong đó Vũng Tàu có 445 cơ sở, Bà Rịa có 174 cơ sở; Châu Đức có 157 cơ sở (chủ yếu cơ sở chăn nuôi); Long Điền có 237 cơ sở; Tân thành có 32 cơ sở; Xuyên Mộc có 66 cơ sở và Côn Đảo có 2 cơ sở.

Vũng Tàu: Hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Theo kế hoạch đã đặt ra, Cụm công nghiệp Hòa Long tại Thành phố Bà Rịa sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 3 – 2018 để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư. Việc di dời các cơ sở sản xuất khu dân cư, đưa vào các khu, cụm công nghiệp, khu tập trung là thực sự cần thiết để khắc phục, cải thiện và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu vực dân cư, đô thị cùng với việc chỉnh trang, phát triển đô thị.

Nhằm giúp cho các cơ sở phải di dời sớm ổn định sản xuất và tạo hành lang pháp lý cho các địa phương triển khai tốt công tác di dời, ngày 31 tháng Mười vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018  – 2025. Tờ trình này sẽ được trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sắp tới.