Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Các biện pháp ngăn chặn thủy ngân phát tán ra môi trường

Vừa qua, sau khi xảy ra sự cố cháy tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thống nhất với quận Thanh Xuân và Công ty Rạng Đông đưa ra 9 biện pháp ngăn chặn thủy ngân từ khu vực nhà xưởng phát tán ra môi trường.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Rạng Đông che phủ toàn bộ khu vực cháy để tránh tro bay vào khu vực dân cư xung quanh và tránh tro xỉ tiếp xúc với nước mưa.

2. Công ty Rạng Đông phải khẩn trương xây dựng bờ be xung quanh khu vực cháy, ngăn không để nước bên trong khu vực bị cháy chảy ra môi trường.

3. Công ty Rạng Đông khẩn trương lắp đặt giàn phun nước làm mát, khống chế nhiệt độ khu vực cháy không vượt quá 30 độ C nhằm hạn chế thủy ngân trong khu vực này bay hơi ra môi trường xung quanh khi gặp nhiệt độ cao; toàn bộ nước từ khu vực bị cháy (gồm cả nước mưa) do có lẫn thủy ngân nên phải được thu gom xử lý như chất thải nguy hại.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông

4. Toàn bộ lượng hóa chất thủy ngân lỏng và amalgam phục vụ sản xuất còn lại phải được lưu chứa trong các tủ cấp đông theo đúng quy định về quản lý, an toàn hóa chất.

5. Các đơn vị liên quan khẩn trương thu dọn hiện trường ngay sau khi hoàn thành quá trình điều tra; phối hợp với đơn vị xử lý môi trường phun lưu huỳnh để kết tủa và đóng rắn thủy ngân theo đúng quy định.

6. Thường xuyên quan trắc môi trường cho đến khi khắc phục hoàn toàn sự cố; thông báo kết quả đến người dân nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực; phối hợp và tạo điều kiện để Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam thường xuyên quan trắc nồng độ thủy ngân bay hơi từ khu vực cháy để cảnh báo đến người dân khi phát hiện nồng độ cao vượt ngưỡng cho phép.

7. Quan trắc môi trường nước ngầm trong phạm vi bán kính 500m, đặc biệt là khu vực Nhà máy nước sạch Hạ Đình, kịp thời cảnh báo người dân nếu phát hiện nồng độ thủy ngân và kim loại nặng trong nước vượt ngưỡng.

8. Cảnh báo người dân không sử dụng nguồn nước mặt, động vật, thực vật sinh sống trong khu vực nguồn nước mặt xung quanh khu vực nhà máy.

9. Công ty Rạng Đông liên hệ ngay với Urenco10 (được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý chất thải nguy hại) để thu gom và xử lý tro xỉ sau đám cháy cùng toàn bộ bùn lắng trong hệ thống hố gas như chất thải nguy hại, hoàn thành trước ngày 15/9.