Xử lý nghiêm các đơn vị gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường

Xử lý nghiêm các đơn vị gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa thông qua Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020.

Xử lý nghiêm các đơn vị gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường

Chương trình được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 với tổng kinh phí là 535 tỷ đồng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có các dự án, cơ sở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường theo quyết định đã được ban hành và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có các điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật mới phát sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và về lâu dài gây kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo nội dung của chương trình, các cơ quan ban ngành sẽ tập trung xử lý, khắc phục ô nhiễm, cải thiện và phục hồi chất lượng môi trường tại các cơ sở, khu vực công ích, các điểm tồn lưu do hoá chất bảo vệ thực vật, nước thải từ các đô thị loại II trở lên, gây xói mòn, suy thoái hệ động vật. Từ đó sẽ tìm ra các phương pháp ngăn chặn, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khoẻ cộng đồng và chung tay cùng sự phát triển bền vững của đất nước.

Mục tiêu đề ra trong 2 năm tiếp theo là xử lý ô nhiễm môi trường của 30 bãi rác, bãi chôn lấp không hợp vệ sinh; thu gom, tiêu huỷ thuốc, hoá chất bảo vệ thực vật, bao bì tồn lưu và cải thiện, phục hồi môi trường đối với 70 điểm tồn lưu bị ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật, bao bì tồn đọng từ lâu gây ra…